Vastuullisuus

Neven kantaa vastuuta niin ympäristöstä, työntekijöistään kuin myös ympäröivästä yhteiskunnasta.

Arktinen ja herkkä, puhdas ympäristö on meille mittaamattoman arvokas asia. Haluamme toimia sitä kunnioittaen ja siitä huolta pitäen. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Olemme kaikessa toiminnassamme tietoisia toiminnan ympäristönäkökohdista, ja jatkuvan kehittämisen periaattein parannetaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja ehkäistään ympäristön pilaantumista. Vuonna 2018 asetetut ympäristöpäämärät ja tavoitteemme löydät "Ympäristö" -sivulta.

Vastuun henkilöstömme tasapuolisesta kohtelusta, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista olemme kirjanneet henkilöstöpolitiikkamme. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja tätä päämäärää kohti käymme muun muassa koulutuksen, opastuksen ja turvallisuushavaintojen kautta.

Kannamme vastuuta myös yhteiskunnasta. Tuotteemme ja palvelumme mahdollistavat osaltaan alueen elinvoimaisuuden, menestyksen ja kasvun. Pelkästään oman toimintamme kautta syntyy alueellisesti työtä noin 700 henkilötyövuoden verran.

Sponsoroinnissamme panostamme erityisesti toiminta-alueemme lasten ja nuorten harrastus- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Pidämme tärkeänä, että harrastusyhteisöille osoittamamme tuki näkyy nimenomaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantumisena sekä harrastuskustannusten pienenemisenä. Tavoitteena on, että tukemme avulla mahdollisimman monella lappilaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus haluamaansa harrastukseen ilman taloudellisia esteitä. Lisää sponsoroinnista "Sponsorointi" -sivulla.