Puhdasta ja pehmeää, raikasta pohjavettä

(Kuva: House Of Lapland)

Rovaniemellä luonto tarjoaa meille puhtaan vesijohtoveden. Kaikki käyttämämme hanavesi on maa- ja kallioperän läpi suodattunutta raikasta pohjavettä, jota pumpataan kymmenien metrien syvyydestä maasta. Veden laatu on niin hyvä, ettei vesijohtovettä käsitellä lainkaan, tai sitä käsitellään hyvin vähän. Esimerkiksi Rovaniemen keskustan alueen veteen ei lisätä mitään kemikaaleja. Toisin on monissa niissä Suomen kaupungeissa, jotka käyttävät pintavettä vesijohtovetenä.

Rovaniemen vesi on kovuudeltaan pehmeää. Tämän vuoksi pesuaineiden annostelussa voi olla säästeliäs eikä astian- ja pyykinpesukoneisiin ei tarvitse lisätä vedenpehmennyssuoloja.

Vedenjakelualueemme on hyvin laaja ulottuen kunnan äärilaidoille aina Lohinivaan, Auttiin, Tiaiseen ja Jaatilaan saakka. Verkostolla on pituutta yhteensä 2200 kilometriä.

Veden käsittely on hienovaraista. Veden oikea happamuus (pH-arvo) varmistetaan johtamalla se tarvittaessa kalkkikivisuodattimen kautta verkostoon. Mahdollisten bakteerien lisääntyminen taas estetään UV- eli ultraviolettivalokäsittelyllä.

Bakteereita esiintyykin talousvedessä vain harvoin, eikä veden rauta-, kupari- ja mangaanipitoisuudet ole korkeita. Rovaniemellä veden pH on lievästi hapanta. Radonia esiintyy vain paikoittain, mutta radon haihtuu verkostosta ennen kiinteistöjä.

Yhteystiedot

Vesienkäsittelypäällikkö Jarkko Virta, puh 040 518 7282, jarkko.virta@neve.fi

Vesijohto, runkolinja