Kysymyksiä ja vastauksia vedestämme

Usein kysyttyjä kysymyksiä vesijohtovedestä

Mistä Rovaniemen vesijohtovesi tulee?
- Vesijohtovesi on pohjavettä, jota otetaan useasta eri pisteestä Rovaniemen alueelta.

Mitä on pohjavesi?
- Pohjavedeksi kutsutaan sateen ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään suodattuvaa ja varastoituvaa vettä. Kun vesi suodattuu maakerrosten läpi, se puhdistuu. Pohjavesi on laadultaan parempaa talous- ja juomavedeksi kuin pintavesi, ja pohjavettä voidaan useimmiten käyttää sellaisenaan, ilman käsittelyä.

Millainen on veden reitti maasta kuluttajalle?
- Pohjavesi pumpataan kymmenien metrien syvyydestä. Tarvittaessa vesi johdetaan kalkkikivisuodattimen ja UV-käsittelyn kautta verkostoon. Veden painetta säädetään verkostossa ylävesisäiliöillä, paineenkorotuspumpuilla ja venttiileillä.

Onko Rovaniemen vesijohtovedellä jotain erityispiirteitä?
- Pohjaveden laatu on Rovaniemen alueella niin hyvä, että vesijohtovettä ei käsitellä lainkaan, tai sitä käsitellään erityisen vähän verrattuna monessa muussa kaupungissa vesijohtovetenä käytettävän pintaveden käsittelyyn. Rovaniemen alueen vesijohtoveteen ei esimerkiksi lisätä lainkaan klooria.

Lisätäänkö vesijohtoveteen mitään lisäaineita tai kemikaaleja?
- Keskustan alueen vesijohtoveteen ei lisätä kemikaaleja, vaan vesi johdetaan kalkkikivialkalointilaitosten ja UV-käsittelyn jälkeen kuluttajille. Kalkkikivialkalointi nostaa veden pH:ta, alkaliteettia ja kovuutta. Kalkkikivialkaloinnissa vesi suodatetaan altaissa olevan kalkkikivirouhekerroksen läpi. Alkalointi on tarpeellista veden syövyttävyyden ja korroosioiden vähentämiseksi. UV-käsittely tehdään ultraviolettivalolla, joka tuhoaa vedessä mahdollisesti olevien bakteerien lisääntymiskyvyn. Muurolassa ja Hietavaarassa vesi alkaloidaan lipeällä. Lipeäkäsittelystä Muurolassa luovutaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Mitä tarkoittaa vesijohtoveden kovuus?
- Rovaniemen talousvesi on pehmeää, kovuus vaihtelee 0,4 - 0,6 mmol/l (2,2 - 3,4 dH) eli astian- ja pyykinpesukoneisiin ei tarvitse lisätä vedenpehmennyssuoloja ja pesuaineiden annostelussa voi olla säästeliäs. Mitä kovempaa vesi on, sitä enemmän saippuaa tarvitaan, jotta vesi saadaan vaahtoamaan ja pesemään kunnolla.

Vedessä on outo väri? Mistä se johtuu?
- Keltainen tai rusehtava väri vedessä johtuu yleensä rauta- ja mangaanikerrostumien irtoamisesta putkistoista. Saostumien irtoamisen voivat aiheuttaa esimerkiksi verkoston korjaus- ja muutostyöt. Kiinteistössä syynä voi olla runsaan vedenkäyttö (esim. painepesuri), mikä laittaa saostumat liikkeelle kovan paineen seurauksesta.
- Vedessä esiintyvä harmaus tai sameus on seurausta vedessä olevista ilmakuplista. Ilma poistuu ylöspäin ja vesi kirkastuu hetken seistessään.

Kuinka laaja on Rovaniemen vesijohtoverkosto?
- Verkoston pituus on noin 2200 km. Vettä toimitetaan Rovaniemen kaupungin laajalla alueella. Pisimmillään verkosto yltää Lohinivaan, Auttiin, Tiaiseen ja Jaatilaan saakka.

Miksi putkirikkoja sattuu?
- Putkirikon syitä voi olla jäätyminen tai routavaurio, putkiston ikääntyminen, kaivutöiden aiheuttamat vahingot, vanhat asennusvirheet.

Miten putkirikon voi havaita?
- Kiinteistökohtaisen vuodon voi havaita vesimittaria tarkkailemalla. Mikäli mittari pyörii, vaikka vettä ei kuluteta, voi syynä olla putkirikko. Myös Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n etäluettavien mittarien kautta voidaan havaita vesijohtovuoto, josta ilmoitetaan kiinteistön omistajalle.
- Maastoon tai kaduille ilmestyneet lammikot voivat kertoa putkirikosta. Yleensä tällainen lammikko väreilee tai pulppuaa. Jos vesi on vihertävää voi syynä olla kaukolämpöputken vuoto. Vihertävä kaukolämpövesi ei ole ympäristölle vaarallista.

Mitä teen jos huomaan putkirikon?
- Jos rikko on omassa kiinteistössäsi, sulje ensimmäiseksi kiinteistön sulkuventtiili. Ilmoita rikkoontumisesta paikalliseen LVI-alan yritykseen, joka korjaa kiinteistökohtaisen vian.
- Mikäli havaitset vuodon kiinteistön ulkopuolella (ennen vesimittariasi), ilmoita havainnosta vikapäivystyksen numeroon 016 331 6543.

Miksi vesijohtovesi voi värjätä esim. vaatteita vihertäväksi?
- Väri johtuu yleensä kiinteistön kupariputkista irtoavasta kuparista.

Paljonko rovaniemeläinen keskimäärin kuluttaa vettä?
- 40 – 60 m3/asukas/vuosi. 150 l/vrk

Paljonko NEVE yhteensä toimittaa vettä kuluttajille?
- vuonna 2016: 3 286 869 m3/a

Miten voin vähentää vedenkulutustani?
- Vuotavat vesihanat tai wc-pöntöt kannattaa korjauttaa välittömästi. Ne ovat usein korjattavissa pienin kustannuksin esimerkiksi vaihtamalla hanojen tai WC:n huuhtelusäiliön tiivisteet. Yksi vähänkin vuotava vesihana voi lisätä vedenkulutusta jopa 30 m³ eli 30 000 litraa vuodessa (1 m³ = noin 150 ämpäriä). Vuotavan vesikalusteen vuotomäärä vuositasolle muutettuna saattaa yllättää monet vesilaskun maksajat. Vesikalusteen hukkaama vesimäärä aiheuttaa kiinteistölle yli 100 euron lisän vuotuiseen vesilaskuun. Jos vuotavia hanoja on useita ja vuodon laatu suurenee tippavuodosta pieneen lirinään, vesikalusteiden hukkaama vesimäärä saattaa olla 10 - 300 m³ (eli 10 000 litraa - 300 000 litraa) vuodessa. Käyttömaksuna ( vesi+jätevesi) tämä lisäkustannusten määrä saattaa kasvaa useisiin satoihin euroihin jopa tuhansiin euroihin vuodessa.

  • Uusi vuotavat ja myös vanhat vesihanat
  • Säädä wc:n huuhteluveden määrä pienemmäksi
  • Valitse varmatoimisia laitteita
  • Kerää sadevesi pihan kastelua varten (minimoi kastelu vesijohtovedellä)
  • Vältä valuvassa vedessä tiskaamista ja huuhtelemista
  • Suosi suihkua ammekylvyn sijasta
  • Älä valuta vettä turhaan esimerkiksi hampaita pestessäsi
  • Korkea paine kiinteistön vesiputkistossa lisää kulutusta. Asenna paineenalennusventtiili.
  • Seuraa kuukausittain kulutusta vesimittarista

Miksi hanasta tulevaa lämmintä vettä ei pitäisi juoda?
- Lämmin vesi ei ole tarkoitettu juotavaksi eikä ruuan laittoon. Se on laadultaan heikompaa kuin kylmä vesi, koska siihen voi kiinteistön putkistoista liueta metalleja ja toisaalta lämpimässä vedessä voi kasvaa myös bakteereja. Juomaveden käytössä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kiinteistön putkistossa seisonutta lämmennyttä vettä kannattaa juoksuttaa ennen juomaveden ottamista, kunnes vesi on viileää.

 Asun pohjavesialueella. Miten minun pitää tämä asia huomioida?
- Pohjavesialueilla asuville on omat ohjeensa.
Lue lisää:


Paljonko vesi ja jätevesi maksaa?
Vesijohtoveden hinta on 2,10 €/m3. Jäteveden käyttömaksu on 3,11 €/m3. Ämpärillinen (10 litraa) talousvettä maksaa 0,02 (2 senttiä) € ja yksi wc:n huuhtelu (6 litraa) maksaa 0,031 € (3,1 senttiä).