Päästöt

Jätevesi

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on neljä ympäristöluvallista jätevedenpuhdistamoa Rovaniemen alueella. Suurin puhdistamoista on Alakorkalon jätevedenpuhdistamo, jonne johdetaan suurin osa Rovaniemen alueen jätevesistä. Muita ympäristöluvallisia jätevedenpuhdistamoita ovat Muurolan, Vaattungin ja Vanttauskosken jätevedenpuhdistamot. Ympäristöluvallisilla puhdistamoilla käsitellään yli 99 % Rovaniemen alueen jätevesistä.

Ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden lisäksi Rovaniemellä on kahdeksan omavalvontaista jätevedenpuhdistamoa.

Jätevesipäästöt vuonna 2019 kuvaaja

Jätevesipuhdistamojen päästöt vesistöihin vuonna 2019.

Energiantuotanto

Suurin osa Rovaniemen alueen kaukolämmöstä tuotetaan Suosiolan voimalaitoksessa, jossa on käytössä kaukolämpöä ja sähköä tuottava voimakattila (120 MW), ja kaukolämpöä tuottava vesikattila (40 MW). Voima- ja vesikattilassa polttoaineena käytetään puuta ja turvetta ja kattiloilla on käytössä savukaasupesuri, joka ottaa lämmön talteen piippuun johdettavista savukaasuista. Suosiolassa on myös öljykattila (50 MW), jota käytetään vain mahdollisten häiriötilanteiden aikana.

Suosiolan lisäksi Rovaniemen alueella on 10 pienempää lämpökeskusta, joita käytetään kylmimpinä ajanjaksoina turvaamaan kaukolämmön riittävyys. NEVE:llä on lämpökeskuksia myös muualla Lapin alueella, Savukoskella, Ylläksellä ja Kolarissa, joita käytetään paikallisesti alueiden lämmitykseen.

Kuvaaja - Suosiolan ilmapäästöt vuosilta 2012-2019

Suosiolan ilmapäästöt vuosilta 2010 – 2019.

Kuvaaja - Lämpölaitosten päästöt 2010-2019

Koko konsernin päästöt vuosina 2010 - 2019.

koko konsernin polttoaineiden käyttö 2018

Neve-konsernin polttoaineiden käytön kehitys 1980 - 2018. Öljyn käyttö on minimaalista, puun käyttö jatkaa kasvuaan ja savukaasupesurilla saadaan merkittävä lisäys hyötysuhteeseen samalla kun päästöt vähenevät.