Ympäristötavoitteet

Ympäristönäkökohdat ja -tavoitteet 2022

1. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ympäristölupamääräyksiä sekä vähennämme päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään.


Ilmapäästöjen vähentäminen

 • Suosiolan voimalaitoksen uuden ympäristöluvan mukaisten päästöraja-arvojen saavuttaminen
 • Työajojen päästöjen vähentäminen

Vesistöpäästöjen vähentäminen

 • Ympäristöluvallisten puhdistamoiden toiminta ympäristölupien mukaista
 • Pienpuhdistamojen toiminnan parantaminen
 • Turvesuon toiminta ympäristöluvan mukaista

Maaperään kohdistuvien päästöjen estäminen

 • Jätevesipumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan

2. Vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä

Uusiutuvan energian käytön edistäminen

 • Isompien aurinkosähköhankkeiden selvittäminen
 • Turpeenkäytön vähentäminen
 • Kierrätyspuupolttoaineen käytön lisääminen
 • Fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö alle 0,4 % polttoaineista
 • Vihreä Lähilämpö -tuotteen saatavuus kaikissa Neven kaukolämpöverkostoissa ja vihreän lähilämmön myynnin lisääminen
 • Kaksisuuntaisen kaukolämmön määrän lisääminen

3. Parannamme energiatehokkuuttamme

Hukkaenergian määrän vähentäminen

 • Yhteiskäyttöautojen käytön lisääntyminen
 • Vesijohtoverkon hyötysuhteen parantaminen
 • Suosiolan voimalaitoksen vesitalouden parantaminen

Energiatehokkuussopimuksiin asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttaminen4. Vähennämme muodostuvan jätteen määrää

Kiertotalouden edistäminen toiminnassa ja toiminnasta aiheutuvien jätteiden vähentäminen

 • Lietteenpolttolaitos teollisessa käytössä
 • Energiantuotannon tuhkan hyötykäyttö
 • Jätehuollon tehostaminen ja kehittäminen, jätteiden kierrätyksen lisääminen